Tên sách Nhà xuất bản
Loại danh muc Năm xuất bản
Tác giả
Mã xếp giá Tên sách Nhà xuất bản Tác giả Năm XB Số cũ
Kinh nghiệm phát triển nhà ở đô thị tại Hàn Quốc LEE Shang Ki
Quy hoạch đô thị ngầm Nguyễn Đăng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Đất công cộng trong các khu đô thị mới PGS.TS Vũ Thị Vinh - Phó Tổng thư ký Hiệp hội các
1 Đánh giá tác động mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến một số đô thị ven biển (TP. HCM, Khánh Hòa) Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng 04/09/2012
15 Session B: Role and challenges in urban management and development of city goverment NXB Xay Dung Mr. Phan Trong Vinh 28/10/2012
16 Session B: Suitable organisation of urban authorities based on diferentiation from rural authorities in Viet Nam NXB Xay Dung Dr. Nguyen Huu Duc - General Director –Department 28/10/2012
17 Session B: Enhancing capacity of local authorities at all levels through local and international training NXB Xay Dung MsC. Bui Duc Hung - President of Academy of Manage 28/10/2012
18 Session B: Role and responsibilities of the urban government in the providing of basic services for urban people in Vietnam NXB Xay Dung Associate Prof. Dr.Vu Thi Vinh - Deputy general se 28/10/2012
19 Session B: Reforming vietnam urban governance NXB Xay Dung Dr. Pham Sy Liem - Institute for urban research an 28/10/2012
20 Session B: Building Vietnam city government from autonomous status city government model in Japan NXB Xay Dung Dr Nguyen Ngoc Hieu - Vice Dean of Faculty of 28/10/2012
22 Session B: Role and capacity of local government in urban development NXB Xay Dung Lai Chau Town People’s Committee 28/10/2012
23 Session C: Participatory city development strategy NXB Xay Dung Ngo Trung Hai and Vu Chi Dong 28/10/2012
24 Session C: Lessons learnt from the community driven housing upgrading of huu nghi collective housing in vinh city of nghe an province NXB Xay Dung Mr Le Viet Hung - Community Leader of Vinh city 28/10/2012
25 Session C: Urban development, new urban-find solutions diversification investment resources, enhancing the quality and efficiency of urban management NXB Xay Dung Dr.Arch. Trần Thị Lan Anh - Deputy Director, Depar 28/10/2012
26 Session C: Relationships between enterprises, urban economy and urban government NXB Xay Dung MAUD. Arch Nguyen Du Minh - Vice Head of Center fo 28/10/2012
01V PHIÊN A: Thành phố sinh thái là gì? năm đặc điểm của thành phố sinh thái NXB Xay Dung Arish Dastur 28/10/2012
02V PHIÊN A:: Những tiêu chí/chỉ số đánh giá đô thị sinh thái quốc tế/định hướng phát triển đô thị sinh thái ứng phó với biến đổ̉i khí hậu ở Việt Nam NXB Xay Dung PGS, TS Đỗ Tú Lan 28/10/2012
03V PHIÊN A: Kinh nghiệm thế giới về tiếp cận bảo vệ môi trường sinh thái để đô thị phát triển bền vững NXB Xay Dung PGS.TS Trần Đức Hạ 28/10/2012
04V PHIÊN A:Phát triển thành phố Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng NXB Xay Dung Đào Anh Dũng-Phó - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ 28/10/2012
05V Phiên A: Cơ hội phát triển đô thị/các khu đô thị xanh ở Hà Nội NXB Xay Dung TS. KTS. Trương Văn Quảng 28/10/2012

Tổng số có 58 tài liệu trong danh sách
1
2
3
>>
Lượt truy cập:
3431086