Giới thiệu Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị
( 10/06/2021)

Giới thiệu Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Danh sách cán bộ và Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị
( 08/06/2021)

Danh sách cán bộ và Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
( 07/06/2021)

THE CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT INFORMATION INTERNATIONAL CO-OPERATION AND CONSULTATION

Chi tiết/More

Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị
( 06/08/2012)

Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Phát triển đô thị, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Phát triển đô thị tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu, khai thác, sử dụng thông tin về lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực phát triển đô thị.

Chi tiết/More

Lượt truy cập:
3431086