Giới thiệu Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị
( 10/06/2021)

Giới thiệu Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Danh sách cán bộ và Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị
( 08/06/2021)

Danh sách cán bộ và Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
( 07/06/2021)

THE CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT INFORMATION INTERNATIONAL CO-OPERATION AND CONSULTATION

Chi tiết/More

DANH BẠ 2019
( 12/08/2019)

Danh bạ Cục PTĐT 2019

Chi tiết/More

Danh bạ Cục Phát triển đô thị 2018
( 19/12/2018)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Số điện thoại: 043 974 7695 Fax: 043 974 7421

Chi tiết/More

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị 2018
( 18/10/2018)

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị
( 18/10/2017)

Quyết định 996/QĐ-BXD ngày 25/09/2017về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

1
2
Lượt truy cập:
3425435