Hải Phòng: Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập các phường và quận An Dương ( 13/03/2024 )

(Xây dựng) - UBND huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND huyện về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Thời gian lấy ý kiến cử tri từ ngày 30 – 31/3/2024.


Hải Phòng: Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập các phường và quận An Dương
Niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

Theo đó, huyện An Dương lấy ý kiến cử tri về việc thành lập 6 phường: An Đồng, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Thái, Hồng Phong, Lê Thiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 xã nêu trên; thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn An Dương và xã Lê Lợi; thành lập phường An Hải trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đặng Cương và xã Quốc Tuấn; lấy ý kiến tên gọi của phường sau khi thành lập.

Huyện An Dương cũng lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh khu vực 1 của xã Bắc Sơn (diện tích 1,395km2, phía Bắc Quốc lộ 10) vào xã Tân Tiến, thành lập phường Tân Tiến; điều chỉnh khu vực 2 của xã Bắc Sơn (diện tích 3,27km2, phía Nam Quốc lộ 10) vào xã Nam Sơn, thành lập phường Nam Sơn; điều chỉnh nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3 xã: An Hồng, An Hưng, Đại Bản về quận Hồng Bàng và thành lập phường thuộc quận Hồng Bàng; thành lập quận An Dương trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10 phường: An Đồng, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Thái, Hồng Phong, Lê Thiện, Lê Lợi, An Hải, Tân Tiến và Nam Sơn.

Danh sách cử tri lấy ý kiến gồm công dân từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày lấy ý kiến, có đăng ký thường trú, tạm trú tại địa bàn các xã, thị trấn của huyện; được niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố. Phiếu lấy ý kiến cử tri được phát theo hộ gia đình. Thời gian lấy ý kiến cử tri từ ngày 30 – 31/3/2024.

Vĩnh Bảo

https://baoxaydung.com.vn/

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430520