Đề án Đề nghị đánh giá đạt tiêu chí đô thị loại III thị xã Phổ Yên (dự kiến mở rộng khu vực nội thị) và tiêu chuẩn hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực 09 xã dự kiến thành lập phường thuộc thị xã ( 08/09/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị (Trung tâm ICC)

Thị xã Phổ Yên được thành lập tại Nghị Quyết số 932/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 530/QĐ-BXD ngày 17/6/2019 của Bộ Xây dựng. Phổ Yên ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa của Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Về giao thông, Phổ Yên có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy thuận lợi, đặc biệt là vị trí tiếp giáp với sân bay quốc tế Nội Bài. 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong đó có thị xã Phổ Yên đã phấn đấu, quyết tâm xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thị xã cơ bản hoàn thiện đồng bộ, kinh tế - xã hội phát triển, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao. 

Phổ Yên đã hội tụ các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo  Nghị quyết số 12-NQ-TU ngày 8/10/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trước năm 2025. 

Việc rà soát, đánh giá tổng thể thị xã Phổ Yên dự kiến thành lập thành phố đạt đô thị loại III trực thuộc tỉnh và tiêu chuẩn Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực 09 xã dự kiến thành lập phường theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị là cơ sở để tỉnh Thái Nguyên tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập thành lập thành phố Phổ Yên.

- Số lượng đơn vị hành chính: 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó:
+ Khu vực nội thị và khu vực dự kiến mở rộng gồm 04 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến và 09 xã: Hồng Tiến; Đắc Sơn; Nam Tiến; 
Tân Hương; Đông Cao; Tiên Phong; Trung Thành; Tân Phú; Thuận Thành 
dự kiến thành lập phường.
+ Khu vực ngoại thị gồm 05 xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, 
Thành Công, Vạn Phái.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999