Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (2023)
( 13/11/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV
( 24/10/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
( 20/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.
( 13/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
( 08/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
( 08/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định
( 08/09/2023)

Trên cơ sở Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035 đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại II
( 06/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III
( 06/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430287