Hải Phòng: Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập các phường và quận An Dương
( 13/03/2024)

(Xây dựng) - UBND huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND huyện về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Thời gian lấy ý kiến cử tri từ ngày 30 – 31/3/2024.

Chi tiết/More

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng
( 13/03/2024)

(Xây dựng) - Ngày 12/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Đề án phân loại đô thị thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc Thành phố Nam Định. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (2023)
( 13/11/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV
( 24/10/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
( 20/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.
( 13/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
( 08/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
( 08/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định
( 08/09/2023)

Trên cơ sở Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035 đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Chi tiết/More

Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại II
( 06/09/2023)

Đơn vị tư vấn lập đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Chi tiết/More

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999