Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định ( 08/09/2023 )

Trên cơ sở Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035 đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Thị xã An Nhơn có vị trí phía Nam tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 17 km. Là vùng đất giàu văn hóa - lịch sử và truyền thống cách mạng, An Nhơn từng là Kinh đô của hai Vương triều Chăm Pa và Thái Đức Nguyễn Nhạc - Tây Sơn, một thời là trung tâm học vấn của Bình Định, nơi sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước qua các thời kỳ lịch sử.

Thị xã An Nhơn có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không khá thuận lợi, với các Quốc lộ 19, 19B, gần Cảng hàng không Quốc tế Phù Cát (cách 8 km).

Ngày 30/12/2010, Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Bình Định mở rộng, huyện An Nhơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV tại Quyết định số 1175/QĐ-BXD. Ngày 28/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP thành lập thị xã An Nhơn và thành lập các phường thuộc thị xã. Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1863/TTg-CP đồng ý bổ sung thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định vào danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2016-2020.

Qua hơn 9 năm kể từ khi thành lập thị xã, An Nhơn đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng toàn thị xã đạt 65,98%; thương mại - dịch vụ đạt 21,54%; nông - lâm - thủy sản đạt 12,48%; thu nhập bình quân đầu người 2019 ước đạt 54,94 triệu đồng/người, gấp 1,07 lần so với cả nước. Trên địa bàn thị xã có 01 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, 24 làng nghề, 07 di tích cấp Quốc gia. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; diện mạo An Nhơn ngày càng khởi sắc. Năm 2018, thị xã An Nhơn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (vượt trước kế hoạch 2 năm).

Phạm vi ranh giới lập Đề án trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính thị xã An Nhơn (15 đơn vị hành chính bao gồm 5 phường và 10 xã), với số dân 179.250 người (2019); diện tích đất tự nhiên toàn thị xã 244,49 km2. Đề án được lập phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được phê duyệt.

Qua nghiên cứu hồ sơ đề án, nghe báo cáo thẩm định của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và hai báo cáo phản biện của Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) và Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), Hội đồng thẩm định nhất trí đánh giá thị xã An Nhơn đạt tiêu chuẩn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định, với số điểm 84,78/100. Đối chiếu với 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn đô thị loại III được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về Phân loại đô thị, An Nhơn có 34 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa; 18 tiêu chuẩn đạt trên mức điểm tối thiểu; 07 tiêu chuẩn chưa đạt (tỷ lệ tăng dân số hàng năm; mật độ dân số trung bình toàn đô thị; tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội thị; tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị).

Ngày 02/3/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 219/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999