Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái. ( 13/09/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Thành phố Yên Bái là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Yên Bái, thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, được thành lập năm 2002 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Yên Bái (đô thị loại III) với 7 phường và 4 xã trực thuộc. Thành phố Yên Bái nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, kết nối các hoạt động kinh tế với các đô thị lớn, các cửa khẩu, cảng biển. Sau 24 năm phát triển, mở rộng, thành phố Yên Bái hiện nay có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 9 phường và 6 xã.

Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái được lập trên phạm vi thành phố Yên Bái hiện hữu. Trong đó, phạm vi khu vực nội thành được xác định trong Đề án gồm có 9 phường hiện hữu và 3 xã dự kiến trở thành phường (Giới Phiên, Tân Thịnh, Văn Phú).

Ngày 25/8/2023, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Báiđô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái. Tham dự cuộc họp có đại diện: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương; Các Hội nghề nghiệp: Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, Hiệp Hội các đô thị Việt Nam, Tổng hội xây dựng Việt Nam các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Xây dựng

Đánh giá theo 05 tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Hội đồng thẩm định đánh giá thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đủ điều kiện để được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái với số điểm trung bình là 86,22/100 điểmkhông có tiêu chí nào trong 5 tiêu chí đánh giá đạt dưới điểm tối thiểu.

Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất việc đề nghị công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II tại thời điểm hiện nay là phù hợp với thực tế phát triển, đáp ứng các yêu cầu mới về quản lý đô thị, đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái. 

Ngày 12/9/2023 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1039/QĐ-TTg công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.

 

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3431086