Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
Cơ quan ban hành Năm ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09/04/2007 của Chính phủ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN   
445/2009/QĐ-TTg 07/04/2009 Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.   
42/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị   
758/2009/QĐ-TTg 08/06/2009 Quyết định 758/2009/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020   
1327/QĐ-TTg 24/08/2009 Quyết định 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030   
34 /2009/TT-BXD 30/09/2009 Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CPngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị   
1930/2009/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng về định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025   
1929/2009/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định 1929/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN VN đến năm 2025   
38/2009/TT-BXD 08/12/2009 Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị   
11/2010/NĐ-CP 24/02/2010 Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ   
39/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị   
39/2010/NĐ-CP 07/04/2010 NGHỊ ĐỊNH 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
64/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị   
19/2010/TT-BXD 22/10/2010 Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị   
2127/QĐ-TTg 30/11/2011 Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nh̀n đến năm 2030   
607QĐ-BXD 05/07/2012 Quyết định số 607/QĐ-BXD ngày 05/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Xây dựng.   
626QĐ-BXD 16/07/2012 Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 16/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2012 - 2015".   
628QĐ-BXD 17/07/2012 Quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.   
72/2012/NĐ-CP 24/09/2012 Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật   
1659/QĐ-TTg 07/11/2012 Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.   

Tổng số có 55 văn bản trong danh sách
1
2
3
Lượt truy cập:
3431086