Số kí hiệu: 1930/2009/QĐ-TTg
Trích yếu: Quyết định 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng về định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025
Ngày ban hành: 20/11/2009
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

1
2
Lượt truy cập:
3430999