Số kí hiệu: 59/2015/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 18/06/2015
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng
Loại văn bản:
Tài liệu đính kèm:  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  
Nội dung:

Lượt truy cập:
3430520