Số kí hiệu: 626QĐ-BXD
Trích yếu: Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 16/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2012 - 2015".
Ngày ban hành: 16/07/2012
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:  Quyết định 16072012  
Nội dung:

Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 16/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2012 - 2015".
Lượt truy cập:
3430999