Bộ Xây dựng thẩm định Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Bộ Xây dựng lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I

Ngày 30/5/2024, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực...

Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I thành phố Hải Phòng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I thành phố Hải Phòng mở rộng nội thành.

Hải Phòng: Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập các phường và quận An Dương

(Xây dựng) - UBND huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND huyện về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa...

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

(Xây dựng) - Ngày 12/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Đề án phân loại đô thị thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc Thành...

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Lượt truy cập:
3431087