Thẩm định “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 17/11/2023, tại trụ sở Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng Ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp thẩm định “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (2023)

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

HỒ SƠ NĂNG LỰCTRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

HỒ SƠ NĂNG LỰCTRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Lượt truy cập:
3430127