Bắc Giang phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh ( 08/10/2020 )

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Xây dựng mô hình ĐTTM tỉnh Bắc Giang nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ công ích chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao cuộc sống của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Đề án ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng ĐTTM; xây dựng các Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của UBND tỉnh và các ngành Y tế, Giáo dục, Công an và thành phố Bắc Giang; xây dựng, tích hợp các ứng dụng phục vụ việc quản lý điều hành; xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng hạ tầng dữ liệu của tỉnh, đồng thời ưu tiên tích hợp các CSDL hiện có của các ngành: Kế hoạch - Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh... vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2022 bước đầu xây dựng hạ tầng CNTT bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn đáp ứng yêu cầu triển khai ĐTTM, chính quyền điện tử; xây dựng, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các ứng dụng, dịch vụ thông minh trong các ngành, lĩnh vực: Kế hoạch, đầu tư, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, du lịch, lao động, nông nghiệp, công nghiệp… để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công.

Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT cho ĐTTM đảm bảo triển khai các dự án ứng dụng thông minh hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo về hạ tầng để triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác số hóa.

Tạo lập hệ thống CSDL tập trung, có tích hợp và chia sẻ để phục vụ công tác quản lý điều hành của tỉnh và các lĩnh vực. Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu cho các hệ thống máy tính của tỉnh. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh về các lĩnh vực Kế hoạch, đầu tư, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, du lịch, lao động, nông nghiệp, công nghiệp…

Xây dựng hệ thống Camera giám sát giao thông, an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Phát triển hệ thống điều hành thông minh ngành giáo dục, hệ thống CSDL chuyên ngành giáo dục tập trung và các ứng dụng thông minh nâng cao hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng kho học liệu số dùng chung toàn ngành.

Phát triển hệ thống y tế thông minh để nâng cao hiệu quả trong việc khám chữa bệnh, nâng cao công tác quản lý. Người dân có thể tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế thông qua các ứng dụng y tế thông minh. Phát triển hệ thống thông tin quản lý về tài nguyên môi trường, người dân có thể giám sát môi trường sống tốt hơn. Tạo lập và số hóa cơ sở dữ liệu đất đai của các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai và cung cấp được thông tin đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển hệ thống điều hành giao thông thông minh, cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông để nâng cao năng lực quản lý chỉ đạo, điều hành giao thông của tỉnh. - Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Bắc Giang.

Giai đoạn 2023 - 2025, xây dựng hoàn thiện hạ tầng CNTT, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu triển khai ĐTTM, chuyển đổi số, chính quyển điện tử, chính quyền số; tiếp tục phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các ứng dụng, dịch vụ thông minh trong các ngành, lĩnh vực: Kế hoạch, đầu tư, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, du lịch, lao động, nông nghiệp, công nghiệp… phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng thành công ĐTTM.

Phát triển ĐTTM của tỉnh đảm bảo quá trình thực hiện tốt các chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phát triển hệ thống du lịch thông minh nhằm giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hệ thống điều hành ngành lao động, thương binh và xã hội, nâng cao năng lực quản lý chỉ đạo của ngành, cung cấp các dịch vụ phúc lợi tốt hơn cho người dân. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng từng bước các hệ thống cơ sở dữ liệu về chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng. Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng từng bước các hệ thống công thương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành công thương của tỉnh.

Định hướng đến 2030, tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các dự án triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 theo nhu cầu của thực tế. Triển khai mở rộng các dịch vụ thông minh trên các lĩnh vực khác làm thay đổi cơ bản, toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, hỗ trợ tích cực công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp càng nhiều các dịch vụ thông minh trên nền tảng hạ tầng dữ liệu ĐTTM. Người dân được hưởng những lợi ích của ĐTTM mang mại, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó phát huy sáng tạo, tích cực tham gia vào phát triển KT-XH.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430520