Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV (2023) ( 13/11/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Ngày 19/10/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tham dự Hội đồng thẩm định có đại diện: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công Thương; Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hiệp Hội các đô thị Việt Nam, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; đại diện các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Xây dựng; đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng.

Kim Bảng là huyện nằm phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, giáp Hà Nội (huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức) ở phía Bắc, giáp thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) ở phía Đông, có vị trí thuận lợi để kết nối với các trục giao thông quốc lộ, cao tốc, có tiềm năng phát triển các khu công nghiệp (Đồng Văn, Kim Bảng…), cụm công nghiệp, khu du lịch (Tam Chúc, chùa Bà Đanh…). 

Phạm vi Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV bao gồm toàn bộ ranh giới huyện Kim Bảng với 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực dự kiến nội thị có 11 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 02 thị trấn là Ba Sao, Quế, và 09 xã: Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thi Sơn, Đồng Hóa, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Tân Sơn), diện tích tự nhiên 175,4km2, dân số 133.298 người (thường trú: 128.727 người, quy đổi: 4.571 người). 

Đề án được lập căn cứ các chương trình, kế hoạch: Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam điều chỉnh, bổ sung đô thị Kim Bảng vào Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,  Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến năm 2030. Việc công nhận đô thị Kim Bảng trong thời điểm hiện nay là phù hợp với các định hướng phát triển đô thị của quốc gia và của tỉnh, góp phần nâng cao vị thế, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị của huyện Kim Bảng.

 Hội đồng thống nhất trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV với điểm trung bình đạt được là 82,98/100 điểm.

Ngày 08/11/2023 Bộ xây dựng đã có Quyết định số 1128/QĐ-BXD Công nhận đô thị Kim Bảng tỉnh Hà Nam là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430520