Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV ( 24/10/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

Huyện Kim Bảng nằm về phía Tây Bắc tỉnh Hà Nam; giáp Thủ đô Hà Nội, giáp huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình; giáp thị xã Duy Tiên, huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam. Huyện Kim Bảng có Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, có tuyến đường vành đai V của Vùng Thủ đô Hà Nội; đồng thời nằm trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Phủ Lý, Quốc lộ 21A, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 38. Với ưu thế về vị trí đã tạo được điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội, thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

Những năm qua, huyện Kim Bảng đã đạt được những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao (giai đoạn 2020-2022 tăng trưởng bình quân đạt 14,84%/năm), GRDP đầu người đạt 67,10 triệu đồng/người/năm. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quản lý tăng cao. Công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy hỗ trợ thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Diện mạo, vị thế của huyện Kim Bảng đổi thay tích cực, tạo được sự bứt phá về cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng dịch vụ và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp...

Thực hiện nâng cấp huyện Kim Bảng lên đô thị loại IV tiến tới thành lập thị xã đã được xác định trong Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đến năm 2030.

Việc lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng cũng như toàn tỉnh Hà Nam nói chung. 

2. Về cơ sở pháp lý:

Hồ sơ Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị quốc gia giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

3. Về phạm vi nghiên cứu lập Đề án:

Khu vực nghiên cứu lập Đề án bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Kim Bảng (diện tích khoảng 175,4 km2 với 18 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 16 xã, dân số 133.298 người).

Phạm vi nội thị, ngoại thị dự kiến như sau:

- Phạm vi khu vực nội thị bao gồm 11 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn (Quế, Ba Sao) và 9 xã (Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thi Sơn, Đồng Hóa, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Tân Sơn); diện tích là 96,82 km2; dân số (thường trú và tạm trú quy đổi) là 90.740 người.

- Phạm vi khu vực ngoại thị bao gồm 07 đơn vị hành chính gồm các xã: Khả Phong, Thụy Lôi, Văn Xá, Thanh Sơn, Nguyễn Úy, Liên Sơn, Hoàng Tây; diện tích là 78,58 km2; dân số (thường trú và tạm trú quy đổi) là 42.558 người.

Ngày 19/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định.

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV với số điểm trung bình là 82,98 điểm.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3431086