Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại II ( 06/09/2023 )

Đơn vị tư vấn lập đề án : Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

bia Di an.jpg

Phạm vi đánh giá của Đề án: là toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Dĩ An (gồm 07 phường, thành phố không có khu vực ngoại thị) có diện tích tự nhiên 60,10km2, phù hợp với đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Dĩ An đến năm 2040 đã được phê duyệt, thành phố không có ngoại thị.

Thành phố Dĩ An với vị trí nằm tại các giao điểm trục hành lang kinh tế quan trọng khu vực, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thủy khu vực Nam tỉnh Bình Dương, phía Đông thành phố Hồ Chí Minh và cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, có quy mô dân số đông thứ 2 của tỉnh Bình Dương.

Thực hiện nâng cấp đô thị thành phố Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại II là phù hợp với quy hoạch, phù hợp chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phù hợp với mục tiêu quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố Dĩ An. Nhằm đảm bảo theo trình tự luật định, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện đúng lộ trình phân loại đô thị theo Kế hoạch chung của Chính phủ.

Ngày 05/01/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại II. Tham dự Hội đồng thẩm định có đại diện: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính; Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hiệp Hội các đô thị Việt Nam, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương; đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An; đại diện các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Xây dựng.

Hội đồng đánh giá cao vai trò, vị thế của tỉnh Bình Dương, thành phố Dĩ An trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ; quá trình đầu tư phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương rất bài bản, thành phố Dĩ An phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp, gắn đô thị hóa với công nghiệp hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt cao gấp 2 lần trung bình cả nước, công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ lệ công nghiệp dịch vụ rất cao trên 99%, quy mô dân số đô thị mật độ dân số đô thị đạt mức cao, đạt điểm tối đa.

Hội đồng thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại II; điểm trung bình đạt 90,05 điểm.

Ngày 27/03/2023 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 296/QĐ-TTg năm 2023 công nhận Thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương

Các tin khác:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999