Báo cáo Đề án Đề án đề nghị công nhận đô thị Lim mở rộng (đô thị Tiên Du), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV ( 14/05/2022 )

Sáng ngày 13/5/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức buổi họp để nghe báo cáo thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Lim mở rộng (đô thị Tiên Du), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tham dự buổi họp có các đồng chí: Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa thể thao và du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh;  Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;  Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;  Lãnh đạo UBND huyện Tiên Du; Lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh;  Lãnh đạo Viễn thông Bắc Ninh;  Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh; Lãnh đạo Trung tâm thông tin Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Đơn vị Tư vấn thực hiện đề án (gọi tắt là Trung tâm).

z3413932040696_69114b01ebd345f47a9afadb5e2acf44.jpg

Tại cuộc họp, trên cơ sở các số liệu thực tiễn, đơn vị tư vấn là Trung tâm thông tin Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị  phối hợp với các phòng ban của huyện thu thập tổng hợp, phân tích số liệu và đối chiếu với các tiêu chuẩn tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lập đề án đề nghị công nhận đô thị Tiên Du đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cụ thể điểm số để đánh giá, phân loại đô thị là 5 tiêu chí với 59 tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục của Nghị quyết.

-  Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

-  Tiêu chí 2: Quy mô dân số đô thị 

-  Tiêu chí 3: Mật độ dân số

-  Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị

Huyện Tiên Du, sau 20 năm tái lập đã có bước phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đối chiếu với các tiêu chí phân loại đô thị theo quy định hiện hành, đô thị Tiên Du đã đạt tiêu chí là đô thị loại IV.

Sau khi nghe báo cáo chi tiết về đề án đề nghị công nhận đô thị Tiên Du đạt tiêu chí đô thị loại IV, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã cơ bản thống nhất nội dung Đề án và  thảo luận cùng các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp để sớm hoàn thiện Đề án, tiếp tục thực hiện các bước về hồ sơ thủ tục để hoàn chỉnh đề án, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo đúng lộ trình.

Hồng Mai 

 

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430520