Số kí hiệu: 607QĐ-BXD
Trích yếu: Quyết định số 607/QĐ-BXD ngày 05/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Xây dựng.
Ngày ban hành: 05/07/2012
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:  607QĐ-BXD  
Nội dung:

Quyết định số 607/QĐ-BXD ngày 05/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Xây dựng.
Lượt truy cập:
3430999