Số kí hiệu: 758/2009/QĐ-TTg
Trích yếu: Quyết định 758/2009/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020
Ngày ban hành: 08/06/2009
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999