Số kí hiệu: 2623/QĐ-TTg
Trích yếu: QĐ số 2623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị VN ứng phó với biến đổi khí hậu đến 2020
Ngày ban hành: 31/12/2013
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999