Số kí hiệu: 1659/QĐ-TTg
Trích yếu: Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.
Ngày ban hành: 07/11/2012
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999