Số kí hiệu: 628QĐ-BXD
Trích yếu: Quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
Ngày ban hành: 17/07/2012
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Tài liệu đính kèm:  Quyết định 17072012  
Nội dung:

Quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
1
2
Lượt truy cập:
3430999