Số kí hiệu: 07/2015/TTLT-BXD-BNV
Trích yếu: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Tài liệu đính kèm:  07/2015/TTLT-BXD-BNV  
Nội dung:

1
2
Lượt truy cập:
3431086