Số kí hiệu: 2127/QĐ-TTg
Trích yếu: Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nh̀n đến năm 2030
Ngày ban hành: 30/11/2011
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Nhà ở đô thị
Loại văn bản: Quyết định
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

Lượt truy cập:
3430999