Số kí hiệu: 34 /2009/TT-BXD
Trích yếu: Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CPngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị
Ngày ban hành: 30/09/2009
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Loại văn bản: Thông tư
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999