Giới thiệu danh mục các đề án Tư vấn phát triển đô thị do Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị đã thực hiện ( 26/06/2015 )

Danh mục Chương trình phát triển đô thị và đề án nâng loại đô thị


Stt

Tên dự án

Địa điểm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Mô hình

thực hiện

A. 1

Chương trình phát triển đô thị

 

A.1.1

Chương trình phát triển đô thị thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐắkLắk

Thị xã Buôn Hồ,

tỉnh ĐắkLắk

2011-2012

Tư vấn độc lập

A.1.2

Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hưng yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2011-2012

A.1.3

Chương trình phát triển đô thị thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Tỉnh Tuyên Quang

2011-2012

A.1.4

Lập Chương trình phát triển đô thị thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến năm 2020

Tỉnh Phú Thọ

2011-2012

Phối hợp thực hiện

A.1.5

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Tỉnh Bắc Ninh

2013 - 2013

Tư vấn độc lập

A.1.6

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Vũng Tàu

2013-2014

 

A.2

Đề án Nâng loại đô thị

A.2.1

Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Phố Nối, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2008-2009

Phối hợp thực hiện

A.2.2

Đề án đề nghị công nhận thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

2008-2008

Phối hợp thực hiện

A.2.3

Đề án đề nghị công nhận TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2008-2009

Phối hợp thực hiện

A.2.4

Đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ,  tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

2008-2009

Phối hợp thực hiện

A.2.5

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt là đô thị loại IV

Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

2009-2010

Phối hợp thực hiện

A.2.6

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Bồng Sơn mở rộng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

2009-2010

Phối hợp thực hiện

A.2.7

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐắkLắk đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐắkLắk

2011-2011

Tư vấn độc lập

A.2.8

Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

2011-2011

A.2.9

Đề án đề nghị công nhận TP Nam Định, tỉnh Nam Định là đô thị loại I

Thành phố  Nam Định, tỉnh Nam Định

2011-2011

A.2.10

Đề án đề nghị công nhận Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  là đô thị loại III

Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

2011-2012

A.2.11

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

2011-2012

A.2.12

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát,tỉnh Bình Dương

2011-2012

A.2.13

Đề án đề nghị công nhận thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu là đô thị loại III

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

2011-2012

Tư vấn độc lập

A.2.14

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Sa Pa mở rộng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Sa Pa mở rộng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2012-2012

A.2.15

Đề án Nâng loại đô thị Thị Trấn EaĐrăng Huyện EaHleo là đô thị loại IV

Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện EaHleo, tỉnh ĐắkLắc

2012-2012

A.2.16

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

2012-2012

A.2.17

Đề án Đề nghị công nhận TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại I

 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2012-2012

Tư vấn độc lập

A.2.18

Đề án đề nghị công nhận TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đô thị loại II

TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2013- 2013

Tư vấn độc lập

A.2.19

Đề án đề nghị công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại, II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu

2013 - 2013

Tư vấn độc lập

A.2.20

Đề án đề nghị công nhận thanh phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình

2013-2013

Tư vấn độc lập

A.2.21

Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Thái Bình

Thành phố Thái Bình

2013 - 2013

Tư vấn độc lập

A.2.22

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2013 -2013

Tư vấn độc lập

A.2.23

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Plei Kan mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thị trấn Plei Kan mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

2013

Tư vấn độc lập

A.2.24

Đề án đề nghị công nhận thảnh phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phố Vĩnh Yên

2014

Tư vấn độc lập

A.2.25

Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang

2013

Tư vấn độc lập

A.2.26

Đề án đề nghị công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III

Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

2014

Tư vấn độc lập

A.2.27

Quy chế Quàn lý quy hoạch kiến trúc thị trấn Thịnh Long mở rộng, tỉnh Nam Định và Tư vấn lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long mở rộng, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thị trấn Thịnh Long mở rộng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2014

Tư vấn độc lập

A.2.28

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

2014

Tư vấn độc lập

A.2.29

Đề án đề nghị công nhận thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

2014

Tư vấn độc lập

A.2.30

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

2014

Tư vấn độc lập

A.2.31

Đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2014

Tư vấn độc lập

A.2.32

 

Đề án đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

2014

Tư vấn độc lập

A.2.33

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bỉnh Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Bỉnh Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

2014

Tư vấn độc lập

A.2.34

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre

2014

Tư vấn độc lập

 


 

Lượt truy cập:
3430520