Đánh giá tác động mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến một số đô thị ven biển (TP. HCM, Khánh Hòa) (04/09/2012)

Nhà xuất bản:
Tác giả : Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng
Ngày xuất bản : 04/09/2012
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung

Trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu, các đô thị ven biển sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Nha Trang – Khánh Hòa là 2 trong nhiều đô thị phát triển ven biển cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. Báo cáo trình bày kết quả tính toán một cách tương đối diện tích ngập lụt của các thành phố này. Từ các diện tích ngập lụt này, báo cáo đưa ra kết quả tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất, dân cư và giao thông của Tp. Hồ Chí Minh và thành phố Nha trang.

(Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam)
File cần tải nằm ở mục tài liệu đính kèm.
Lượt truy cập:
3430999