Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang ( 15/07/2015 )

Đơn vị Tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Thời Gian thực hiện: Năm 2014

BAC GIANG.jpg

Thành phố Bắc Giang có lịch sử lâu đời và trải qua quá trình phát triển liên tục, gắn liền với lịch sử phát triển của tỉnh và đất nước từ thời dựng nước đến nay. Hàng ngàn năm trước, trên vùng đất thành phố hiện nay đã có làng Thương nằm kề bên dòng sông Thương. Do có vị trí quan trọng về quân sự, chính trị kinh tế, nơi đây dần phát triển thành phủ lỵ, tỉnh lỵ.

Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Thọ Xương và các xã Xương Giang, Dĩnh Kế và thành lập 3 phường Xương Giang, Dĩnh Kế, Đa Mai thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Như vậy thành phố Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 10 phường và 6 xã. Hiện tại thành phố được xếp là đô thị loại III và đang phấn đấu để trở thành đô thị loại II vào năm 2014.

Đô thị Bắc Giang với lịch sử phát triển lâu đời, thiên nhiên giàu đẹp, tiềm năng dồi dào, đang trong quá trình đổi mới, đi lên, mở cửa, hội nhập, phấn đấu xây dựng đô thị Bắc Giang thành đô thị phát triển bền vững.

Sau hơn 10 năm được công nhận là đô thị loại III và thành lập thành phố Bắc Giang, đến nay thành phố Bắc Giang đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của Tỉnh, thành phố Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, diện mạo đô thị đổi thay nhanh chóng; văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững ổn định chính trị, tinh thần đoàn kết được phát huy; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Việc công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang là tiền đề để thành phố tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tương xứng với vị thế của thành phố đối với hệ thống đô thị trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cũng như hệ thống đô thị của toàn quốc.

Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang do Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị thực hiện. Ngày 4/11/2014 Đề án được thông qua Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng với số điểm đạt 86,5 điểm.

Thành Phố Bắc Giang được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang tai Quyết định số 2168/-TTg ngày 3/12/2014của Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Mai (ICC)


1
2
3
Lượt truy cập:
3425435