Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ( 15/06/2021 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị Địa giới hành chính: phía Bắc giáp huyện Phú Xuyên – thành phố Hà Nội; phía Đông giáp thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên và huyện Lý Nhân; phía Nam giáp huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý; phía Tây giáp thành phố Hà Nội và huyện Kim Bảng.

Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã mới phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, trừ trường hợp sáp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên.
- Huyện Duy Tiên có 02 thị trấn và 16 xã, với tổng diện tích tự nhiên 12.091,87ha và có dân số là 154.016 người.
- Đơn vị hành chính huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Hòa Mạc (trung tâm huyện lị), Đồng Văn và 16 xã: Thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn và các xã Yên Bắc, Châu Giang, Bạch Thượng, Duy Minh, Tiên Nội, Duy Hải, Hoàng Đông, Chuyên Ngoại, Mộc Bắc, Mộc Nam, Trác Văn, Yên Nam, Tiên Ngoại,  Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong.
- Huyện Duy Tiên đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV tại Quyết định số 1358/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có khu vực nội thị gồm 09 đơn vị là: Thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn và các xã Yên Bắc, Châu Giang, Bạch Thượng, Duy Minh, Tiên Nội, Duy Hải, Hoàng Đông, với diện tích khu vực nội thị 6.180,47ha, dân số nội thị 96.126 người.

1. Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập 09 phường thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn và các xã Yên Bắc, Châu Giang, Bạch Thượng, Duy Minh, Tiên Nội, Duy Hải, Hoàng Đông là 09 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực nội thị của Đô thị Duy Tiên đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV tại Quyết định số 1358/QĐ-BXD ngày 29/12/2017; khu vực nội thị có trung tâm huyện lỵ, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện Duy Tiên. Để đạt được mục tiêu “Xây dựng và phát triển đô thị Duy Tiên trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thuộc trục đô thị Phủ Lý-Duy Tiên-Hưng Yên, là động lực phát triển kinh tế-xã hội phía Bắc của tỉnh” (theo QĐ số 2090/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030). Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và của huyện triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các thị trấn và xã nói trên đã có những thay đổi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh, hệ thống hạ tầng ngày càng phát triển, đời sống và nếp sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn đã theo hướng đô thị. Từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Duy Tiên những năm gần đây đã làm nảy sinh những khó khăn phức tạp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển của các khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ, với nhiều vấn đề nảy sinh phải tập trung giải quyết như: quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước ... và quản lý về kinh tế - xã hội như giáo dục, y tế, thương mại, du lịch, hộ khẩu, nhân khẩu, an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội.  Do đó, việc thành lập 09 phường thuộc thị xã Duy Tiên nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa hiện nay.
Thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, quy định điều kiện thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính: các phường đạt 100% về diện tích tự nhiên đủ điều kiện; các phường đạt trên 50% về diện tích tự nhiên phải có phương án sắp xếp kèm theo đề án (phải sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2022-2030); các phường không đạt 50% về diện tích tự nhiên phải sáp nhập (thực hiện giai đoạn 2019-2021).
Đối chiếu với thực tế 09 đơn vị thành lập phường: có 05 đơn vị đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên gồm Châu Giang 14,53 km2, Yên Bắc 9,67 km2, Bạch Thượng 7,49 km2, Tiên Nội 7,71 km2, Hoàng Đông 7,14 km2; có 03 đơn vị đạt trên 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên gồm Đồng Văn 3,88 km2, Duy Minh 4,44 km2, Duy Hải 5,10 km2; nếu để nguyên hiện trạng này thì phải có phương án sắp xếp 03 đơn vị này kèm theo đề án thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Duy Tiên và phải sắp xếp trong giai đoạn đến năm 2030; Riêng thị trấn Hòa Mạc có 1,84 km2 theo quy định phải sáp nhập. Tuy nhiên thị trấn Hòa Mạc là trung tâm huyện lỵ, khi sáp nhập chỉ có 02 đơn vị phường giáp ranh là Châu Giang và Yên Bắc có diện tích lớn là 14,53 km2 và 9,67 km2; sau khi sáp nhập khu vực phường Hòa Mạc cách xa khu trung tâm hành chính của phường Châu Giang và Yên Bắc, chức năng hành chính phục vụ nhân dân sẽ không cao. Mặt khác thành lập thị xã Duy Tiên sẽ thực hiện sáp nhập 03 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành 01 đơn vị xã trong đó có 02 xã Châu Sơn và Tiên Phong chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và tiêu chuẩn quy mô dân số. Như vậy Duy Tiên đã giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã; Do vậy đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập phường Hòa Mạc và điều chỉnh địa giới hành chính nội bộ 09 đơn vị thành lập phường, đảm bảo 09 phường đạt chuẩn tiêu chuẩn diện tích tự nhiên (từ 5,5 km2 trở lên) và tiêu chuẩn quy mô dân số (từ 5.000 người trở lên).


1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430287