Chương trình phát triển đô thị thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tỉnh đến năm 2030 ( 14/06/2021 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị

1. Mục tiêu
a. Mục tiêu chung:
Lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh nhằm huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị dài hạn, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn giá trị văn hóa, bản sắc của đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Tĩnh nói riêng và của tỉnh Hà Tĩnh nói chung. 
b. Mục tiêu cụ thể:
- Làm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chuẩn của đô thị, đưa thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II theo đúng lộ trình trong Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Định hướng xây dựng phát triển đô thị loại I trong tương lai.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, phát huy những lợi thế có sẵn, khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tạo ra môi trường sống chất lượng tốt cho cư dân đô thị, đảm bảo lợi ích cộng đồng. 
- Xác định phương án phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, lộ trình và chiến lược cụ thể đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững; phát triển thành phố Hà Tĩnh trở thành vùng động lực của toàn tỉnh.  
2. Phạm vi lập chương trình phát triển đô thị
Phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030 (Phù hợp với ranh giới Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030). Bao gồm: toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh, với 16 đơn vị hành chính, bao gồm: 10 phường (Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Hà Huy Tập, Tân Giang, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Qúy, Thạch Linh) và 6 xã (Thạch Trung, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Bình).
Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố là 56,55 km2 (trong đó: nội thành 24,97 km2, ngoại thành 31,58 km2).
Phạm vi của thành phố ranh giới cụ thể như sau:
- Phía Bắc giáp: Thị trấn Thạch Hà (qua cầu Cày), sông cửa Sót.
- Phía Tây giáp: Xã Thạch Đài, xã Thạch Tân, sông Cày (huyện Thạch Hà).
- Phía Nam giáp: Xã Cẩm Bình, xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên).
- Phía Đông giáp: Sông Đồng Môn (huyện Thạch Hà, Lộc Hà). 
3. Lộ trình phát triển đô thị thành phố hà tĩnh
- Xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành thành đô thị loại II vào năm 2018 và định hướng phát triển đạt đô thị loại I, có cấu trúc đô thị phát triển bền vững, đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai. 
- Xây dựng thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận có tổng thể không gian hài hòa với môi trường tự nhiên. Khai thác hợp lý tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông lâm nghiệp, du lịch.
- Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Các tin khác:

1
2
3
4
Lượt truy cập:
3429577