Cục Phát triển đô thị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. ( 28/01/2016 )

Ngày 26/01/2016, tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng TrầnThị Lựu và Bí thư Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Bùi Chí Hiếu, và các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ và VP Bộ đã tham dự với tập thể Lãnh đạo CC& VC của Cục Phát triển đô thị.

2.jpgTheo Cục trưởng Đỗ Viết Chiến: Trong năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 11/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BXD-BNV; triển khai Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn cho các địa phương lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị; Tổ chức thẩm định công nhận loại cho các đô thị theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP và Thông tư 34/2009/TT-BXD; Triển khai Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 tại Đồng bằng sông Cửu Long và Miền núi phía Bắc; Chương trình Phát triển đô thị Quốc gia theo quyết định 1659/QĐ-TTg; Phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định 2623/QĐ-TTg… nhằm từng bước thực hiện mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam tính đến ngày 16/12/2015. Cục đã giúp Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị cho 15 đô thị, trong đó có 04 đô thị loại II, 03 đô thị loại III, 08 đô thị loại IV. Triển khai các nội dung của Quyết định, Bộ Xây dựng được giao là cơ quan điều phối tổng thể 2 dự án vốn vay của WB:  Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai tại 6 thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long: TP Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá, Cao Lãnh, Mỹ Tho và Trà Vinh; thời gian thực hiện 2012 – 2017; nguồn vốn vay 292 triệu USD; và (2) Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc triển khai tại 7 thành phố khu vực miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái; thời gian thực hiện 2015- 2020; vốn vay khoảng 250 triệu USD. Cục tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức tài chính đa phương: ADB,  WB nhằm xúc tiến đầu tư nâng cấp phát triển đô thị cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; đề xuất vốn vay WB tài khóa 2016 – 2017 ưu tiên đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng đô thị vùng khó khăn khu vực Duyên hải Nam Trung trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên (cụ thể tại 07 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang) với tổng nguồn vốn vay IDA dự kiến khoảng 250 triệu USD, thời gian thực hiện 2017 – 2022.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao từ năm 2013-2015, Cục Phát triển đô thị đang thực hiện tổng số: 13 dự án SNKT (trong đó 9 dự án đến hạn nghiệm thu và 04 dự án mở mới) và 04 đề tài đến hạn nghiệm thu.

Đánh giá: năm 2015, đã có nhiều tiến bộ, nhưng một số dự án còn chậm tiến độ yêu cầu.

Triển khai công tác tư vấn phát triển đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2015, Trung tâm đã tổ chức thực hiện tư vấn các đề án, chương trình phát triển đô thị đảm bảo kế hoạch và chất lượng. Cụ thể, hoàn thành: 06 đề án phân loại đô thị được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận; đang triển khai và chuyển tiếp sang năm 2016 gồm 07 công việc (03 đề án phân loại đô thị và 04 chương trình phát triển đô thị); tiếp tục xây dựng kế hoạch các công việc mới cho năm 2016, trong đó trọng tâm là chương trình Phát triển đô thị TP Hà Nội và cập nhật, bổ sung, điều chỉnh theo điều kiện thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Phát triển đô thị đã rà soát, tổng hợp số liệu từ các địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ dự thảo Chỉ thị quản lý đầu tư về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015.toan canh.jpg

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2016 Cục trưởng Tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị định số 11/2012/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 gồm: thẩm định, cho ý kiến bằng văn bản của Bộ XD các khu vực PTĐT, các dự án PTĐT trên phạm vi cả nước theo thẩm quyền cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 về phân loại đô thị cho đến khi có văn bản thay thế.8.jpg

Triển khai thực hiện các Chương trình, đề án:Tiếp tục triển khai Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 (Quyết định số 758/QĐ-TTg); Triển khai Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg); Triển khai thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 2623/QĐ-TTg) theo Kế hoạch hoạt động năm 2015 đã được Bộ trưởng phê duyệt; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 (Quyết định số 403/QĐ-TTg); Tiếp tục phối hợp triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (Quyết định số 1961/QĐ-TTg).

 Về Các dự án khảo sát quy hoạch xây dựng, dự án ODA và dự án hợp tác khác : Tiếp tục Điều phối, quản lý thực hiện các dự án khảo sát quy hoạch, dự án ODA và dự án hợp tác khác theo kế hoạch, bám sát các nội dung của Văn kiện dự án, Hiệp định dự án, đảm bảo các quy định của Nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam.9.jpg

Thực hiện công tác Hợp tác quốc tế : Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương và các tổ chức phi chính phủ: WB, ADB, SECO, OECD, GGGI, CA, JICA, KOICA, UN-Habitat, Health Bridge, TAF, ISET...Triển khai các Biên bản ghi nhớ/ hợp tác đã ký kết với các tổ chức: GGGI, TAF, ISET, MLIT...Tiếp tục triển khai công tác vận động các nhà tài trợ trong việc đầu tư nâng cấp các đô thị theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 758/QĐ-TTg; Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB xúc tiến đề xuất dự án vốn vay tài khóa 2016-2017 cho khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên; Xúc tiến các dự án hỗ trợ kỹ thuật khác: đề nghị JICA tài trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật về tái điều chỉnh đất đai/tái phát triển đô thị,...;Tăng cường các hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam về đối thoại chính sách quản lý phát triển đô thị.

Tham gia đóng góp thêm trong báo cáo Cục  các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm cũng thể hiện nhiều tâm huyết và sự quyết tâm trong năm tới. Bên cạnh đó các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và VP Bộ cũng tham gia góp ý thêm nhiều sáng kiến mới nhằm nêu rõ sự đoàn kết và phối hợp để cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và chức năng mà lãnh đạo Bộ đã giao cho .

Tại Lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo CC & VC đã đoàn kết, sáng tạo hiệp lực thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong năm qua. Nhiều nhiệm vụ do Bộ giao cho với khối lượng lớn đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Đồng thời Thứ trưởng cũng mong muốn trong năm 2016 với tinh thần đó, khí thế đó tập thể Cục sẽ tiếp tục phát huy hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ kế hoach được Bộ giao, và Cục đã xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Kim Sơn

 

1
2
Lượt truy cập:
3431086