Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo “Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam” và dự thảo “Chiến lược phát triển đô thị quốc gia” ( 20/06/2019 )

Ngày 25/6/2019, tại Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng và Diễn đàn đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 -2030, Kế hoạch 05 năm 2021-2025” và dự thảo “Chiến lược phát triển đô thị quốc gia” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, các tổ chức, các chuyên gia.Thu truong Toàn 2.jpg

Các nội dung “Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 05 năm 2021-2025” và “Chiến lược phát triển đô thị quốc gia” nằm trong các nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030.Cuc truong Van.jpg

Đến nay, cơ quan soạn thảo đã hoàn thành phiên bản 1 dự thảo của 02 tài liệu nói trên.

KBS_9634.JPG Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, Bộ Xây dựng mong nhận được các ý kiến bổ sung, góp ý xin gửi về bà Tạ Thu Hương, số điện thoại: 098 238 0333, email: arch.t3huong@gmail.com

Tài liệu dự thảo tải về ở đây:

1
2
Lượt truy cập:
3431086