Đại hội lần thứ VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng thành công tốt đẹp ( 30/09/2016 )

Sáng nay, 30/9/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Phiên Khai mạc Đại hội lần thứ VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự Phiên Khai mạc Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ cùng 198 đại biểu đại diện cho 5590 cán bộ, công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2011-2016), Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2016-2021).

Theo Báo cáo, qua 05 năm thực hiện, có thể khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VI Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đề ra là đúng đắn, phù hợp tình hình thực tiễn, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong nhiệm kỳ. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển đoàn viên đạt 153%, tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc hiện nay là 45 đơn vị, tăng 04 đơn vị so với năm 2011; tổ chức 04 hội nghị tập huấn với 1.150 lượt cán bộ công đoàn tham dự và cử 170 cán bộ công đoàn tham dự 05 lớp tập huấn theo phương pháp tích cực do Công đoàn XDVN tổ chức; các chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo, 98% số công đoàn cơ sở có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn đạt từ 25% trở lên; 100% số công đoàn cơ sở đăng ký và đều đạt tiêu chuẩn “công đoàn cơ sở vững mạnh” được công đoàn cấp trên khen thưởng; bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho 564 đoàn viên công đoàn; 100% Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động theo quy định…

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng và các cấp công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc động viên cán bộ, CNVCLĐ vượt qua khó khăn thách thức, thi đua lao động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các công đoàn cơ sở khối hành chính nhà nước đã động viên cán bộ, công chức tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2011 đến nay đã hoàn thành, trình và được Quốc hội thông qua 03 dự án Luật sửa đổi: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản; trình Chính phủ ban hành 29 Nghị định và 22 Quyết định; trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền 76 Thông tư và hàng ngàn văn bản chỉ đạo, điều hành khác.

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp, cán bộ, đoàn viên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý dự án, khám chữa bệnh, tham gia soạn thảo nhiều văn bản phục vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng, hoàn thành các đề tài, dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Các doanh nghiệp tư vấn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động và tích cực trong tìm kiếm việc làm, chú trọng đầu tư chiều sâu, thực hiện chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, kỹ sư tư vấn, tiếp thu nhiều tiến bộ khoa học công nghệ mới. Nhiều công trình lớn, trọng điểm của đất nước do các công ty tư vấn xây dựng đảm nhiệm quản lý, thiết kế, giám sát có chất lượng cao. Chất lượng sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng được đánh giá cao trên thị trường tư vấn trong nước và đối tác nước ngoài.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách mới của Nhà nước như Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Hiến pháp 2013, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên;quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức nhiều phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ - thể thao trong cán bộ, CNVCLĐ và được các đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào thi đua như “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Người mẹ có con ngoan, học giỏi” trong nữ cán bộ, CNVCLĐ; Phong trào thi đua yêu nước… đã góp phần quan trọng động viên cán bộ, CNVCLĐ toàn cơ quan Bộ Xây dựng hăng say học tập, công tác, đoàn kết tương trợ lẫn nhau và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác, được các cấp lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua cũng như trong các nhiệm kỳ trước, đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng. Với những thành tích trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua và nhiều hoạt động khác, công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng, Công đoàn XDVN tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt trong dịp Đại hội VII lần này, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng III.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, bên cạnh việc tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ trước, Đại hội cần thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi chính đáng của đoàn viên, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quang Hùng bày tỏ cám ơn và mong muốn Công đoàn XDVN sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ tới.

Qua 02 ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. 27 đồng chí trong Ban chấp hành mới được Đại hội bầu với số phiếu cao đã ra mắt tại Đại hội.


Minh Tuấn

1
2
Lượt truy cập:
3431086