Thẩm định “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050” ( 20/11/2023 )

Chiều ngày 17/11/2023, tại trụ sở Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng Ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp thẩm định “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”


Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Phạm Trung Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Bà Đồng Thị Vân; và các Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng; Đơn vị tư vấn: Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
IMG_20231120_184117.jpg

Đơn vị tư vấn trình bày nội dung “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”
Cơ sở pháp lý: Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển đô thị.
Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn là Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đã thông qua các nội dung của Chương trình phát triển đô thị, như: cơ sở, sự cần thiết phát triển đô thị; quan điểm và mục tiêu; phạm vi lập chương trình phát triển đô thị; tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; một số chỉ tiêu phát triển đô thị theo quy hoạch vùng tính đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức hành chính và chính quyền; hiện trạng hệ thống đô thị; đặc biệt định hướng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Trên cơ sở nội dung Chương trình phát triển đô thị do đơn vị tư vấn trình bày Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với nội dung của Chương trình. Đ/c Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định hoàn thiện Hồ sơ Chương trình trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng theo quy định.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999