DANH BẠ 2019 ( 12/08/2019 )

Danh bạ Cục PTĐT 2019

TT

Họ tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

I

Lãnh đạo Cục

1

Trần Quốc Thái

Cục trưởng

3974 7692

 

 

2

Võ Chí Toàn

Phó Cục trưởng

3 974 7690

 

 

3

Trần Thị Lan Anh

Phó Cục trưởng

39780442

 

 

II

Văn phòng

3 974 7695

 

 

1

Lê Hoàng Trung

Chánh VP

 

 

 

2

Phan Thuỳ Linh

Phó Chánh VP

 

 

 

3

Bùi Minh Anh

Chuyên viên

 

 

 

4

Doãn Quỳnh Hoa

Chuyên viên

 

 

 

5

Tiêu Phương Ánh

Chuyên viên

 

 

 

6

Trần Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

 

 

 

7

Vũ Tuấn Anh

Lái xe

 

 

 

III

Phòng Quản lý phát triển đô thị

3 974 7694

 

 

1

Hoàng Vĩnh Hưng

Trưởng phòng

 

 

 

2

Lê Hồng Thuỷ

Phó trưởng phòng

 

 

 

3

Phạm Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

 

 

 

4

Trần Ngọc Linh

Chuyên viên

 

 

 

5

Trịnh Tuấn Anh

Chuyên viên

 

 

 

6

Trần Quang Hiệp

Chuyên viên

 

 

 

7

Nguyễn Đức Tài

Chuyên viên

 

 

 

IV

Phòng Chiến lược và kế hoạch PTĐT

3 974 7693

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Trưởng phòng

 

 

 

2

Phạm Hữu Thành

Phó trưởng phòng

 

 

 

3

Nguyễn Văn Giang

Phó trưởng phòng

 

 

 

4

Tạ Thị Thu Hương

Chuyên viên

 

 

 

5

Nguyễn Lan Hương

Chuyên viên

 

 

 

6

Nguyễn Đình Long

Chuyên viên

 

 

 

7

Đào Thị Như

Chuyên viên

 

 

 

V

Phòng Thẩm định dự án đầu tư PTĐT

3 974 0318

 

 

1

Nguyễn Dư Minh

Trưởng phòng

 

 

 

2

Đỗ Trúc Phương

Phó Trưởng Phòng

 

 

 

3

Tạ Việt Cường

Chuyên viên

 

 

 

4

Phạm Văn Thành

Chuyên viên

 

 

 

5

Nguyễn Ngọc Quang

Chuyên viên

 

 

 

6

Từ Thị Kim Anh

Chuyên viên

 

 

 

7

Nguyễn Ngọc Đức

Chuyên viên

 

 

 

 

Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn PTĐT

39747665

 

 

 

1Nguyễn Cao Viên Giám đốc 39747665

 

2

Nguyễn Qúy Kiên

Phó Giám đốc

39780896

 

 

I

Phòng Tổng hợp

 

 

 

 

1

Phạm Thị Hương Giang

TP Tổng hợp

39785132

 

 

2

Nguyễn Thị Minh Hiền

Phụ trách kế toán

39785132

 

 

6

Doãn Thị Rượu Khánh

Chuyên viên

39785132

 

 

7

Nguyễn Quốc Tín

Lái xe

39780896

 

 

8

Trần Quốc Huy

Lái xe

39785132

 

 

II

Phòng Nghiên cứu và tư vấn PTĐT

 

 

 

 

9

Nguyễn Đình Tú

Trưởng phòng NC tư vấn PTĐT

39780896

 

 

10

Trần Đức Nghĩa

Phó Trưởng phòng NC tư vấn PTĐT

39780896

 

 

11

Phạm Thị Khánh Hòa

Chuyên viên

39780896

 

 

12

Bùi Trung Kiên

Chuyên viên

39780896

 

 

13

Hà Tuấn Doanh

Chuyên viên

39780896

 

 

14

Đỗ Viết Thái

Chuyên viên

39780896

 

 

15

Phạm Ngọc Anh

Chuyên viên

39780896

 

 

16

Bùi Mạnh Dũng

Chuyên viên

39780896

 

 

III

Phòng thông tin và cơ sở dữ liệu PTĐT

 

 

 

 

17

Đoàn Thị Hồng Mai

Phó trưởng phòng TT và CSDL

39785132

 

 

18

Bùi Kim Sơn

Chuyên viên

39785132

 

 

19

Trần Văn Chiến

Chuyên viên

39785132

 

 

20

Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

39785132

 

 

IV

Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư PTĐT

 

 

 

 

21

Lê Thị Lan Dung

Phó Trưởng phòng HTQT và xúc tiến đầu tư PTĐT

39747665

 

 

22

Nguyễn Diệu Linh

Chuyên viên

 

 

 

23

Cao Thị Thanh Phúc

Chuyên viên

39780896

 

 

 

Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị

39746045

 

 

1

Nguyễn Kim Cúc

Giám Đốc

458

 

 

I

Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính kê toán

 

 

2

Trần Thị Ánh Nguyệt

Trưởng phòng

459

 

 

3

Phạm Phương Mai

Phó Trưởng phòng

459

 

 

4

Nguyễn Đỗ Trinh

Chuyên viên

459

 

 

5

Nguyễn Phương Thúy

Chuyên viên

459

 

 

6

Hà Thị Hồ Diệp

Văn Thư

459

 

 

7

Nguyễn Quang Huy

Lái xe

39764625

 

 

8

Nguyễn Khắc Chung

Lái xe

39764625

 

 

II

Phòng Quản lý dự án

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Thông

Trưởng phòng

461

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng Phòng

461

 

 

3

Nguyễn Bá Hiếu

Phó Trưởng Phòng

461

 

 

4

Trịnh Đan Dung

Chuyên viên

461

 

 

5

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

461

 

 

6

Ngô Thu Hường

Chuyên viên

461

 

 

III

Phòng Kế hoạch và Xúc tiến dự án

 

 

 

1

Trần Thị Lâm Hà

Trưởng phòng

462

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Phòng

462

 

 

3

Vũ Mạnh Cường

Chuyên viên

462

 

 

4

Vũ Minh Phong

Chuyên viên

462

 

 

5

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Chuyên viên

462

 

 


Lượt truy cập:
3424327