Tên sách Nhà xuất bản
Loại danh muc Năm xuất bản
Tác giả
Mã xếp giá Tên sách Nhà xuất bản Tác giả Năm XB Số cũ
1 Đánh giá tác động mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến một số đô thị ven biển (TP. HCM, Khánh Hòa) Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng 04/09/2012

Tổng số có 1 tài liệu trong danh sách
Lượt truy cập:
3430999