PHIÊN A:: Thành phố trong quá trình chuyển đổi: đáp ứng phát triển khí hậu trong những đô thị vừa và nhỏ (01/11/2012)

Nhà xuất bản:
Tác giả : Ms. Sarah Remmei, Ms. Pham Thuy Loan, Mr. Kapil Ch
Ngày xuất bản : 28/10/2012
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung

Giới thiệu
Việt Nam có một hệ thống phân loại đô thị các giữa các đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các đô thị từ loại I tới loại V. Ngoài hai thành phố đặc biệt, Việt Nam đã có ít nhất hai thành phố có dân số vượt quá 1 triệu người (Cần Thơ và Hải Phòng) và một số thành phố loại trung như Đà Nẵng, với dân số khoảng 700.000 người. Tuy nhiên, cho dù có sự phân cấp đa dạng này, hầu hết tăng trưởng kinh tế và dân số của Việt Nam gắn với 2 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo thống kê chính thức đến năm 2010, đã có 2 thành phố đặc biệt, 10 thành phố loại I (4 trực thuộc TW, 6 thuộc Tỉnh), 12 thành phố loại II, 47 đô thị loại III, 50 đô thị loại IV (31 thuộc huyện, 19 thị xã) và 634 đô thị loại V.
Một trong những hiện tượng thú vị quan sát được ở Việt Nam là số lượng các đô thị loại V (mức thấp nhất) đang được mở rộng. Dự kiến trong những năm tới hơn 300 "thị trấn nhỏ" sẽ được thêm vào. Người ta cũng đã báo cáo trong một số trường hợp các đô thị nhỏ tăng dân số ít nhất hoặc mất đi. Vậy tại sao tạo ra các đô nhỏ hơn nếu các đô thị này
đang giảm dần, không thể duy trì. Và nếu được hỏi, nguyên nhân nào cho các khu định cư để trở thành một thành phố? Lý do duy nhất được biết đến rõ ràng được thảo luận sau trong bài viết này. Tuy nhiên, sự quan tâm chỉ đạo tập trung vào các thành phố vừa và nhỏ là rất quan trọng để đạt được một hệ thống đô thị cân bằng thay vì một hệ thống đô thị tập trung vàp một hoặc hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
................................
Lượt truy cập:
3431086